Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo pracovněprávní desatero.To by mělo pomoci se zorientovat všem zaměstnavatelům i zaměstnancům ohledně mezd či jejich náhrad.

Informace pro Vás budeme pravidelně aktualizovat dle nových vládních změn zákonů.

Aktuální informace ke dni 27.3.2020.

SituaceUstanovení zákoníku práceHmotné zabezpečení zaměstnance
1.Zaměstnanci byla nařízena karanténa § 191 a 192 ZP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance – za prvních 14 kal. dní – náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV* od 15. kal. dne – nemocenské
Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům plně uhrazena
2.Zaměstnanec byl z důvodu onemocnění uznán dočasně práce neschopným § 191 a 192 ZP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance za prvních 14 kal. dní – náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV* od 15. kal. dne – nemocenské
3.Zaměstnanec musí pečovat o dítě mladší 13 let z důvodu zavření školského zařízení § 191 ZP v kombinaci s § 39 ZNP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance ošetřovné při péči o děti mladší 13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti, a to nově po celou dobu trvání mimořádného opatření při epidemii.
4.Zaměstnanec musí pečovat o dítě ve věku od 13 let z důvodu zavření školského zařízení § 199 ZP – nepojmenovaná jiná důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance (podmínka: péče je s ohledem na specifické potřeby dítěte nezbytná)nenáleží náhrada mzdy/platu, ani dávka ze systému nemocenského pojištění
5.Nepřidělování práce zbylým zaměstnancům z důvodu nepřítomnosti většího počtu zaměstnanců (např. z důvodu karantény, DPN, péče o dítě) § 208 ZP – jiná překážka v práci na straně zaměstnavatele náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV* MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy zásadním způsobem kompenzovat.
6.Nepřidělování práce v důsledku výpadku vstupů (dodávky surovin, služeb, součástek, podkladů) § 207 písm. a) ZP – překážka v práci na straně zaměstnavatele (prostoj) náhrada mzdy/platu nejméně ve výši 80 % PV* MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy částečně kompenzovat.
7.Dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření učiněných orgánem ochrany veřejného zdraví – MZdr, KHS (např. uzavření obce) § 191 a 192 ZP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance (karanténa – § 167 ZNP, § 347 odst. 4 ZP) za prvních 14 kal. dní – náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV** od 15. kal. dne – nemocenské
8.Dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření učiněných na základě krizového zákona (např. ve vazbě na usnesení vlády – posilovny, obchody s oblečením, restaurace) § 208 ZP – jiná překážka v práci na straně zaměstnavatele ALE: je-li omezena poptávka /odbyt a zároveň je uzavřena dohoda s odborovou organizací, případně vydán vnitřní předpis, lze uplatnit částečnou nezaměstnanost – § 209 ZP náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV* Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům z 80% uhrazena náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % PV*
9.Dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku omezení poptávky po poskytovaných službách nebo omezení odbytu výrobků § 208 ZP – jiná překážka v práci na straně zaměstnavatele ALE: v případě dohody s odborovou organizací, případně na základě vnitřního předpisu lze uplatnit částečnou nezaměstnanost – § 209 ZP náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV* náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % PV*
MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy částečně kompenzovat.
10.Zaměstnanec může vykonávat práci z domova § 317 ZP – je-li to s ohledem na povahu vykonávané práce možné, lze se ve výše uvedených situacích dohodnout na výkonu práce z domova(ne u DPN) mzda/plat za vykonanou práci (náhrada mzdy/platu ani dávka nepřísluší). Konat práci z domova je při splnění podmínek možné konat i v karanténě.

* PV – průměrný výdělek zaměstnance; RPV – redukovaný průměrný výdělek zaměstnance

** podmínka pro náhradu mzdy/platu je doklad potvrzující nařízení karantény doručený příslušné OSSZ

zdroj: www.mpsv.cz

Více o cíleném i rozšířeném programu podpory zaměstnanosti se dozvíte více v našem článku Vládní program Antivirus pomůže firmám udržet zaměstnance.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek